Assistentie tijdens de reis en vervoer van medicatie

Indien u assistentie nodig hebt op de luchthaven dient u dit bij voorkeur zo snel mogelijk na boeking door te geven aan Temheed Hajj & Umrah. Wij zullen de luchtvaarmaatschappij op de hoogte brengen.

Uiteraard is het mogelijk een rolstoel of rollator mee te nemen, u dient dit echter wel voorafgaand aan uw vertrek door te geven aan Temheed Hajj & Umrah. Wij zullen de luchtvaarmaatschappij op de hoogte brengen.

U dient een medische verklaring in het Engels aan te vragen bij uw huisarts of apotheek, ook bekend als een medicijnpaspoort. Deze kunt u tonen mocht dit noodzakelijk zijn op de luchthaven of wanneer uw medicijnen zoekraken, dit geldt voor alle medicijnen. Indien u door uw medicijnen afwijkende bagage heeft, dient u dit vooraf aan Temheed Hajj & Umrah door te geven.

Voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen (opiaten) moet u een Schengenverklaring meenemen naar het buitenland als u naar een Schengenland afreist. Voor landen buiten het Schengengebied hebt u een medische verklaring nodig. Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn: sterke pijnstillers, slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta, ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta of medicinale cannabis. U riskeert strenge straffen als je de regels overtreedt.

Bij de meeste vliegmaatschappijen is het toegestaan een slaapapneu-apparaat mee te nemen aan boord. Wel dient u hier altijd melding van te maken voorafgaand aan uw reis en dien t u ons de afmetingen, het gewicht en merk door te geven. Daarnaast dient u in het bezit te zijn van een medische verklaring in het Engels.

Indien u reist met een lichaamsdeel in gipsverband, dient er een medische verklaring, ondertekend door (onafhankelijke) arts, overlegd te worden bij de check-in waarin staat dat de passagier fit genoeg is om te vliegen. Het gips moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, overleg dit met uw arts.