Ik ben niet tevreden met mijn kamer, wat nu?

U dient hiervan melding te maken bij de receptie van het hotel of bij uw reisleider zodat zij samen met u kunnen kijken naar een oplossing. Bent u niet tot een oplossing gekomen met de accommodatie en ook niet met uw reisleider, dan dient u ter plaatse schriftelijk een klacht op te stellen met uw reisleider zodat u deze bij thuiskomst kunt indienen. Deze klacht kunt u toesturen naar Temheed Hadj & Umrah. Zonder een officieel klachtenformulier is het mogelijk dat uw klacht niet in behandeling wordt genomen.